Test, inspectie & kalibratie


Veel bedrijfspanden zijn jaren geleden gebouwd. In de loop van de jaren is de elektrotechniek steeds belangrijker geworden. Waarschijnlijk is uw installatie in de loop van de jaren diverse keren uitgebreid. Maar voldoen al die uitbreidingen wel aan de normen?

Met name het samenspel is belangrijk en dit wordt nog wel eens onderschat. Wij kunnen uw installatie inspecteren en u van een uitgebreid rapport voorzien met onze aanbevelingen. Hierbij kunnen wij ook rekening houden met toekomstige uitbreidingen.


NEN3140 inspecties


Wij voeren de volgende NEN3140 inspecties uit:


NEN3140 vaste installaties

NEN3140 gereedschappen


Hiervoor inventariseren wij eerst samen met u de omvang van de inspectie. Hieruit volgt een inspectieplan. Nadat beide partijen het eens zijn over de wijze en omvang van de inspectie kunnen wij u in veel gevallen een prijsopgave geven voor de werkzaamheden. 


Na opdracht voeren wij de inspectie bij uw installatie uit. Na afloop ontvangt u een complete rapportage met hierbij de geconstateerde afwijkingen en onze aanbevelingen voor het herstel van de geconstateerde punten. 

De rapportage ontvangt u normaal gesproken binnnen 5 dagen na de feitelijke inspectie.

NEN 1010 inspecties


Wist u dat elke nieuwe elektrische installatie opgeleverd hoort te worden met een NEN1010 inspectie?


Wij voeren altijd een NEN1010 inspectie uit op de door ons uitgebreide installaties. 

Wij kunnen deze inspectie ook uitvoeren voor u als onafhankelijk inspectiebedrijf. Dus heeft u een installatie laten aanleggen door een andere installateur en wilt u dat een onafhankelijke inspecteur de installatie beoordeelt? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Geconstateerde gebreken worden in de rapportage vermeld. 

Uiteraard gaan wij samen met u in gesprek met uw installateur om het rapport en de gebreken te bespreken.

Samen werken wij eraan om uw installatie veilig te krijgen conform de geldende normeringen!

Kalibraties


Heeft u in uw productieproces diverse elektronische meetinstrumenten? En vertrouwt u na diverse jaren trouwe dienst nog steeds op de aanwijzingen die ze geven? Weet u zeker dat de waarde die ze aangeven ook de juiste is?

In de praktijk treffen wij zeer vaak afwijkingen aan in de aanwijzing van de instrumenten. Meestal is dit het gevolg van vervuiling of beschadigingen. 

Albrotech is in staat om middels gecertificeerde en gekalibreerde apparatuur uw instrumenten te kalibreren.

De geconstateerde afwijkingen rapporteren wij en hierna stellen wij de instrumenten bij. Hierna controleren wij nogmaals de werking. 

Na afloop ontvangt u van ons een as-found en as-left rapportage zodat u exact weet wat de toestand van de installatie was.

Kalibraties voeren wij uit met onze instrumenten of indien gewenst en aanwezig met uw kalibratiebank.