Laadpaalpark.nl

Laadpalen nodig?


Heeft u bij uw bedrijfspand of woning een laadpaal of een groot aantal laadpalen nodig? WIj kunnen u hierbij helpen.


Albrotech levert complete oplossingen voor het ontwerp, de aanleg en inbedrijfstelling van de installaties. 


Hieronder ziet u de verschillende stappen die mogelijk ondernomen wordt als u bij ons een aanvraag indient. Uiteraard is het één en ander afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden.

Laadpalen


Tegenwoordig zijn er uitgebreide mogelijkheden wat betreft fabrikaat en type laadpaal. Van enkelfase tot 3-fase, 1 laadpunt of meerdere en nog veel meer.  Wij bekijken graag met u welke laadpaal het meest geschikt is voor uw installatie. 


Samen met u bepalen wij welk fabrikaat en type laadpaal het beste is voor uw situatie. Dit is onder andere afhankelijk van de voertuigen die u heeft of in de toekomst van plan bent aan te schaffen.


Verder is het belangrijk om te bepalen of u het laden van de voertuigen wilt verrekenen met derden of dat u de kosten zelf draagt.

Beschikbaar vermogen


Het laden van een elektrische auto vereist een grote hoeveelheid elektrisch vermogen van uw installatie. Dit vermogen moet beschikbaar zijn om de uw voertuig of voertuigen van voldoende energie te kunnen voorzien. 

Samen met u kunnen wij bepalen of uw installatie en netaansluiting geschikt is om het benodigde vermogen te kunnen verwerken.

In enkele gevallen kan dit eenvoudig worden bepaald middels een opname van de huidige verbruikers en samen met u het gelijktijdige gebruik vast te stellen.

Bij de meer complexere installaties en de grotere laadpaalparken zullen wij een vermogensmeting over langere tijd moeten uitvoeren om zeker te zijn van het beschikbare vermogen.

Dit alles kunnen wij in eigen beheer voor u uitvoeren.

Load sharing


Is het beschikbare vermogen in uw installatie op dit moment te klein, maar wilt u nu nog geen nieuwe aansluiting aanvragen?

Dan kunnen wij gebruik maken van de load sharing mogelijkheden van diverse types laadpalen. In het kort gezegd houdt dit in dat de laadpaal installaties rekening houden met het actuele beschikbare vermogen van de installatie. Hiervoor plaatsen wij (indien niet aanwezig) een energiemeter in de installatie.

De waarde die de energiemeter meet wordt gecommuniceerd met de laadpalen. Deze zullen hun verbruik aanpassen aan het actuele verbruik van de overige installatiedelen. Hierdoor wordt voorkomen dat de installatie overbelast wordt, maar worden de voertuigen altijd met het maximale beschikbare vermogen opgeladen.

Inbedrijfstelling en inspectie


Albrotech beschikt over de meetapparatuur om de laadpaalinstallaties te controleren op juiste werking. Uiteraard is dit een standaard onderdeel van onze werkzaamheden indien u de installatie door ons laat aanleggen. Hierbij ontvangt u van ons een NEN1010 rapportage voor de betreffende installatie. Hiermee bent u verzekerd van bewijs richting uw verzekeraar.

Wist u dat de laadpaal installatie onder de NEN3140 normering valt betreffende de uit te voeren inspecties? Uiteraard kunnen wij dit voor u uitvoeren. Indien gewenst zullen wij samen met u de herhalingsinterval bepalen en u tijdig waarschuwen als de inspectie opnieuw uitgevoerd moet worden.


Totaalprojecten


De meest ideale combinatie is een laadpaalpark gevoed door zonnepanelen. 

Wij zijn in staat om voor u het gehele traject te begeleiden van ontwerp tot oplevering. Inclusief een zonnestroomcarport waar u of uw medewerkers de auto onder kunnen parkeren. Bij 1 partij regelt u de complete installatie. Inclusief de nodige aanpassingen aan de energieverdelingen. 

Zorgeloos een project uitvoeren met 1 aanspreekpartner.

Ook dat is Albrotech.

Your technology partner.